Migracije stanovništva u Europi

Prikaz na karti gdje europsko stanovništvo iseljava, kako stari i gdje pronalazi posao

U porastu su migracije stanovništva u Europi i sljedeće izvješće pokazuje točno kamo i zašto. Izdao ga je Eurostat, ured EU za statistiku i nudi nam brojne uvide u stanje Europe koja se mijenja.

U moru detalja, naziru se određeni trendovi: mladi napuštaju europski jug, osobito ruralna područja, u potrazi za poslom na sjeverozapadu kontinenta, u urbanim područjima. To stvara demografsku prazninu koja signalizira određene promjene u strukturi populacije.

Sljedeći grafikon daje nam naznake o ovom kretanju. Promatrajući prosječnu dob stanovništva, graf očekivano pokazuje sljedeće: u europskim ruralnim područjima živi starija populacija, dok je u većim gradovima (označeni plavom točkom) stanovništvo mlađe nego na razini države. Najstariju populaciju nalazimo u grčkoj regiji Evritaniji- ruralnom području u kojem je iseljavanje mladih podiglo prosječnu starost stanovništva na 53,6 godina. Iako najveći porast prosječne starosti nalazimo u ruralnim područjima, ovaj fenomen može se proučavati kako na lokalnoj tako i na državnoj razini.

Slika 1. prosječna dob u Europi, poredano po državama i regijama

Migracije stanovništva u Europi

Između 2006. i 2016. godine, u Rumunjskoj, Litvi, Grčkoj i Portugalu došlo je do povećanja prosječne starosne dobi za više od četiri godine. Takav porast ne može se jednostavno objasniti pretpostavkom da je preko noći došlo do naglog povećanja očekivanog životnog vijeka - očito je da uzrok leži u odlasku velikog broja mladih.

„Porast prosječne starosti stanovnika može potjecati od dvije stvari: odlazak mladih i /ili niske stope nataliteta“- navodi Pernd Parusel , stručnjak za migracije iz Europske migracijske mreže – tijela Europske komisije nadležnog za migracije i azil. „Poznato je da neke istočno i srednjeeuropske države npr. baltičke zemlje, imaju visoku stopu iseljavanja mladih na početku njihove karijere.“

Dakle, koji je primarni uzrok što navedene države ubrzano stare - pad stope nataliteta ili visoka stopa iseljavanja mladih?

Stope nataliteta: niske i niže

Slika 2. stope plodnosti po regijama

Gledajući kartu iznad, niska stopa nataliteta očigledno je problem diljem Europe - ponajviše u Španjolskoj, Italiji, Slovačkoj i Grčkoj. Ovo je vjerovatno znak da ljudi biraju imati manje djece iz ekonomskih razloga, a oni koji se i odluče imati djecu, napuštaju svoje države podrijetla.

Čini se da ne postoji izravna poveznica između starenja populacije i broja rođene djece. U Rumunjskoj i Litvi unatoč relativno visokom natalitetu, prosječna starost stanovništva se naglo povećala. Stoga je jasno da je odlučujući faktor ipak emigracija mladih, iako on nije sasvim izoliran od faktora proporcionalnog smanjenja broja rođenih.

Migracija : prema Njemačkoj

Kamo sele ljudi o kojima govorimo? Izvješće nam ne daje precizne odgovore, jer porast broja migracija uključuje i dolazak migranata izvan EU, čiji broj je dosegao vrhunac u 2015. godini kao rezultat migrantske krize. Karta ispod pokazuje da je Njemačka bila glavno odredište sa prihvaćenih 1,2 milijuna migranata u 2015. godini.

Slika 3. migracija među regijama u 2015.

No bilo bi pogrešno dozvoliti da učinci migrantske krize zamaskiraju aktualne trendove.

„Točno je da su Švedska i Njemačka primile mnogo tražitelja azila tijekom europske migrantske krize, no zanimljivo je da je Njemačka istovremeno primila i mnogo EU državljana“- kaže Parusel. „Ako pogledate nacionalnosti koje su selile u Njemačku 2015., glavna grupa bila je iz Sirije, no slijedili su je Rumunji , Poljaci, Afganistanci, Bugari i Talijani. To je veoma miješana slika ljudi koji su došli iz dalekih zemalja zahvaćenih sukobima i ljudi iz EU.“

Zapošljavanje: bijeg s juga

Kratak pogled na kartu koja prikazuje stope zapošljavanja, objašnjava zašto je sjeverozapadna Europa (posebno Njemačka) privlačno odredište. Naime, stope zaposlenosti 2016. u Njemačkoj , Skandinaviji i Ujedinjenom Kraljevstvu bile su više nego drugdje, a primjetno niske bile su u južnoj Španjolskoj, južnoj Italiji i Grčkoj. Ako ste bili u potrazi za poslom, jug Europe nije bio mjesto gdje ćete ga naći.

Slika 4. stope zaposlenosti za europske regije 2016.

Doduše, kad pričamo o tome kako se mijenjaju stope zapošljavanja, javlja se malo drugačija slika. Visoka razina stvaranja novih radnih mjesta javlja se u istočnoj Njemačkoj, Poljskoj i Mađarskoj. Poljska regija Donja Šleska ima najviši porast zaposlenosti u Europi po stopi od 12,5 posto u desetljeću koje prethodi 2016. godini. Ipak, Poljska i Mađarska nisu glavna odredišta za migrante; porast stope zaposlenosti u tim državama zapravo predstavlja oporavak od razdoblja velike nezaposlenosti. Unatoč ovom poboljšanju, razina zaposlenosti još uvijek zaostaje za ekonomski najrazvijenijim područjima europskog sjeverozapada. Međutim, moguće je da će i one, ukoliko se njihov ekonomski rast nastavi, u budućnosti postati popularna odredišta za migrante. Doista, Parsel tvrdi da je tako nešto već u razmatranju. „Čujem od poljskih kolega da su u potrazi za načinima kako postati privlačniji stranoj radnoj snazi, osobito onoj razvijenijih vještina."

Slika 5. promjene stopa zaposlenosti za europske regije 2006. -2016.

Moglo bi se očekivati da ovakva količina migracija po Europi izazove određena previranja-prihvat izbjeglica bio je veoma kontroverzna tema u mnogim zemljama. No nije svugdje slučaj da će pristizanje migranata automatski prouzročiti trzavice u zajednici u koju stignu. Da bi razumjeli zašto je tome tako, morate shvatiti vakum koji su stvorile niske stope nataliteta u Europi. Smatra se da je stopa od 2,1 poroda po ženi potrebna da se održi statična razina broja stanovnika- u 2015. godini nijedna zemlja EU nije zadovoljila taj kriterij. Unatoč ekonomskom uspjehu, broj rođenih u Njemačkoj bio je zamjetno nizak i mnogi Nijemci svjesni su ove činjenice. „ Nizak natalitet bio je važna tema u Njemačkoj dugo vremena, pokazatelj da društvo stari i da su migranti potrebni" – kaže Parusel. „Ta rasprava je donekle doprinjela da se u određenoj mjeri prihvate i izbjeglice i radnici- migranti. Općenito gledajući, Njemačka je bila voljna prihvatiti te ljude jer ih njena ekonomija može apsorbirati."

Očekivani životni vijek: ne radi se samo o bogatstvu

Slika 6. očekivani životni vijek po europskim regijama 2006- 2016.

Njemačka i druge zemlje sjeverozapadne Europe možda imaju ekonomsku stabilnost, no nije baš svaka prednost na njihovoj strani. S iznimkom Norveške, europske regije s višim očekivanim životnim vijekom gravitiraju prema Sredozemlju. Bilo bi veoma plitko tvrditi da ne postoji veza između ekonomskog bogatstva i dugovječnosti- regije u Italiji i Španjolskoj sa najvišim očekivanim životnim vijekom za djecu rođenu danas, nisu najsiromašnije u tim zemljama. Ipak, jasno je da dugovječnost nije izravna nagrada koja potječe iz visokog dohotka.

Nijedna europska država ne može biti zadovoljna s ovakvim stanjem. Između 2014. i 2015. godine očekivani životni vijek smanjen je po prvi put od 2003. godine otkad je ta brojka formirana za postojeću uniju. Smanjenje nije značajno- 0,3 godine pa je sada očekivani životni vijek u Europi 80,6 godina. No, ovo treba shvatiti kao upozorenje, ispravljajući pretpostavku da su Europa i zapad općenito na uzlaznoj putanji prema boljim životnim uvjetima i općem zdravlju. Možemo se nadati da će dogodine brojke otkriti da je ovo smanjenje bilo samo privremeno i nevažno unutar šireg konteksta.

Podaci za Republiku Hrvatsku

U Hrvatsku se 2016. godine iz inozemstva doselilo 13.985 osoba, u inozemstvo je iselilo njih 36.436 odnosno 22.451 osoba više, a najviše se iseljavaju mladi, podaci su Državnog zavoda za statistiku o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva.

Iz inozemstva se doselilo 55,3 posto hrvatskih državljana i 44,7 posto stranaca, a odselilo se 95,6 posto hrvatskih državljana i 4,4 posto stranaca.

Najviše je doseljenih iz Bosne i Hercegovine (31,1 posto), a najviše je odseljenih iz Hrvatske otišlo u Njemačku (56,1 posto).

Doseljeni najčešće dolaze u Grad Zagreb (23,8 posto) i Splitsko-dalmatinsku županija (14, posto), a i najviše odseljenih je iz Zagreba (13,4 posto) te slijede Osječko-baranjska županija s 10 posto i Zagrebačka županija s 8 posto.

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih veći je udio muškaraca (60 posto), kao i kod odseljenih u inozemstvo (54,1 posto.

Najveći broj odseljenih u inozemstvo bio je u dobi od 20 do 39 godina (46,7 posto).

Mjesto stanovanja unutar Hrvatske prošle godine promijenile su 74.752 osobe,  najviše se preseljavaju mladi u dobi od 20 do 39 godina (48 posto), a udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,7 posto.

Najviše osoba (42,2 posto) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 37,9 posto, a između naselja istoga grada/općine 19,9 posto osoba.

Najveće migracije stanovništva između gradova/općina iste županije bile su u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji, a najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva, što je razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo, imao je Grad Zagreb (2.706 osobe), a najveći negativan saldo ukupne migracije imale su Osječko-baranjska (minus 3.952 osobe) i Vukovarsko-srijemska županija (minus 3.526osoba).

_________________________________

Autori: Feargus O' Sullivan, HINA
Izvori: Citylab, Večernji list, DZS

_________________________________

Planiranje selidbe Vaše kuće ili stana

 

Planiranje i sami tijek selidbe Vašeg stana ili kuće, velikoj većini ljudi zna predstavljati pravu noćnu moru. Kako bi si maksimalno olakšali cijeli postupak preseljenja, brigu oko nabavke vozila, kutija za selidbu, pakiranja i zaštite svojih stvari itd, za Vas smo pripremili kratak opis najvažnijih stavki tako da Vaša selidba prodje bez  muke i stresa.

 

STARI STAN

 • Najaviti raskid ugovora o najmu u dogovoreno vrijeme.
 • U ugovoru provjeriti iznos naveden kao novčana garancija.
 • U slučaju iznenadnog otkazivanja o najmu podsjetiti vlasnika na povrat tih sredstava.

 

NOVI STAN

 • Zapisati točan naziv nove adrese.
 • Provjeriti u ugovoru koji je iznos novčanog jamstva za najam stana.

 

ORGANIZACIJA PRIJEVOZA

 • Samostalno: organizirajte odgovarajuće prijevozno sredstvo-kombi ili kamion, ispomoć pri ukrcaju i iskrcaju te svu adekvatnu opremu za preseljenje – pokrivače, kvalitetne kartonske kutije, stretch folije, široke ljepljive trake, bubble folija.
 • Selidbena tvrtka: zatražite ponude od više selidbenih kompanija - registriranih obrta ili tvrtki!

 

PROMJENA ADRESE

Telefon/Internet:

 • Mobilnog operatera obavijestiti o novoj adresi preseljenja i po potrebi dogovoriti prijenos vlastitog ADSL priključka ili nastavak korištenja od strane vlasnika.
 • Podnijeti zahtjev fiksnom operateru za preseljenje priključka

Banke/Osiguranja

 • Promijeniti adresu za dostavljanje obavijesti i izvještaja

Javne ustanove

 • Promijeniti adresu u MUP-u
 • Obavijestiti vrtić ili školu koju pohađaju djeca

Ostalo

 • Obavijestiti poslodavaca
 • Obavijestiti službu za dostavljanje dnevnih novina/časopisa
 • Obavijestiti sportske klubove čiji ste članovi
 • Obavijestiti prijatelje i rodbina
 • Obavijestiti liječnika

 

PAKIRANJE

Ako ste odabrali tvrtku za selidbu, prije same kućanske selidbe dogovorite:

 • Tko je zadužen za pakiranje i zaštićivanje stvari.
 • Tko je zadužen za eventualnu demontažu/montažu namještaja.
 • Tko je zadužen za odspajanje kućanskih aparata.

Osobne stvari uvijek sami spremite i selite (lijekovi, računalo, dokumenti, ključevi, vrijedne stvari, novac i nakit)

 

SAVJETI ZA PAKIRANJE:

 • Kutije za selidbu neka budu teške do maksimalno 25 kg
 • Teške stvari kao što su knjige neka budu zapakirane u odgovarajuće kutije manjih dimenzija.
 • Knjige, slike i sl. treba pakirati okomito
 • Porculan, staklene čaše, tanjuri i ostali kuhinjski inventar treba pakirati u odgovarajuće kutije te dobro osigurati
 • Napisati sadržaj kutija na kutije

NAPOMENA: Kartonske kutije kada se sastavljaju, poželjno je koristiti široku smeđu traku, na način da donja strana kutije bude zalijepljena s nekoliko slojeva trake, dok na vrhu kada se kutija zatvara, dovoljan je jedan sloj ljepljive trake.

 

REDOSLIJED KUĆANSKE SELIDBE

PRIPREMNI RADOVI:

 • Nabaviti materijal za pakiranje i zaštitu.
 • Isprazniti podrum, potkrovlje
 • Stari namještaj ako nije u funkciji, zbrinuti u reciklažno dvorište
 • Izmjeriti dimenzije ulaznih vrata kako bi sav namještaj iz starog stana mogao ući u novi.
 • Napraviti raspored namještaja u novom stanu

DVA TJEDNA PRIJE  SELIDBE:

 • Dogovoriti odgovarajući termin za primopredaju
 • Naručiti transportno sredstvo (kombi, kamion)
 • Dogovoriti termin za očitavanje satova za plin i struju
 • Dogovoriti način plaćanja režija sa vlasnikom novog stana
 • Rezervirati parking kod novog stana
 • Nabaviti kvalitetne kutije za selidbu

TJEDAN PRIJE SELIDBE

 • Baciti u smeće nepotrebne stvari
 • Potrošiti svu hranu kojoj uskoro ističe rok trajanja
 • Izmjeriti dimenzije vrata, stepeništa i ostalih otvora u novom stanu kako bi selidba prošla bez zastoja i ostalih problema

DAN PRIJE SELIDBE:

 • Kućne ljubimce ostaviti na čuvanje
 • Demontirati namještaj
 • Odmrznuti hladnjak i ledenicu, isprazniti vodu
 • Nabaviti ključ od rampe
 • Osigurati parket i tepihe od ogrebotina( kartonske kutije ili plastična folija )
 • Spremiti osobne dokumente i vrijedne stvari na posebno mjesto
 • Obavijestiti stanare o selidbi ili vidljivo u zgradi istaknuti da je u tijeku selidba.

DAN SELIDBE:

 • Dovesti selidbeno vozilo
 • Zapakirati ostatak stvari
 • Dogovor s ispomoći oko redoslijeda selidbe

Redosljed ukrcaja kod kućanske selidbe;

 • 1. Namještaj ( ormari, stolovi )
 • 2. Kutije
 • 3. Biljke
 • Prvo postaviti namještaj pa onda kutije sa stvarima
 • Sa stvarima u novom stanu, prvo se namještaju kuhinja i kupaonica, a onda ostatak stana
 • Zapisati stanje satova za plin i struju

 

Selidbe Zagreb

 

Selidbe u Zagrebu, kao glavnom i najvećem gradu u Hrvatskoj, zauzimaju najveći udio u ukupnom broju selidbi koje se odvijaju na teritoriju Republike Hrvatske. Selidbe Zagreb kao gospodarsko, kulturno i obrazovno središte privlači velik broj populacije iz ostalih djelova Hrvatske te su migracije stoga i najčešće upravo prema/u  Zagrebu bilo da se radi o selidbama kućanstava ili korporativnim selidbama. Stoga je selidbe Zagreb, najčešći pojam kada govorimo o selidbama. Selidbe Zagreb su i najčešće tražen pojam na internetskim tražilicama.

Možemo zaključiti da su dva glavna razloga doseljavanja u Zagreb, mogućnost zapošljavanja i mogućnost školovanja. Do prije par godina, kada kriza još nije bila prisutna, glavni razlog selidbi je bilo useljavanje u nove stanove za koje su se ljudi masovno zaduživali. Nakon što je kriza 2008. godine došla i u Hrvatsku, stala je prodaja stanova, a time i pao broj preseljenja. Danas su glavni razlozi selidbi unutar Zagreba smanjenje troškova, bilo da se radi o selidbama kućanstava ili selidbi korporacija. Zaduženja dolaze na naplatu i ljudi su prisiljeni prodavati stanove zbog nemogućnosti podmirivanja troškova te sele u manje stanove ili na periferni dio grada gdje su troškovi manji. Velike kompanije također sele svoje proizvodne pogone na rubne dijelove Zagreba. Razlozi su i mnogi drugi kao promjena radnog mjesta, neslaganje sa najmodavcem, lošiji uvjeti za stanovanje.

Zbog maloprije spomenute krize, moramo spomenuti  trenutni trend, a to je iseljavanje iz Zagreba i Hrvatske u zemlje Europe, naročito skandinavske zemlje. Naši klijenti navode kao glavni razlog iseljavanja, traženje boljih uvjeta za rad i život u spomenutim zemljama. Smatraju da mogu postići veću kvalitetu života i bolje radne uvjete. Prema pisanju jednog internetskog portala, a članak možete pročitati ovdje, Hrvatsku je u proteklih 5. godina napustilo 150,000 mladih ljudi. Možemo zaključiti da današnji razlozi za selidbu svakako nisu potaknuti boljim životnim uvjetima nego upravo suprotno.

Migra - selidbe i prijevoz

   

Kompanija Prijevoz i selidbe Stojić sa 1.4.2014 promijenila je naziv u Migra - selidbe i prijevoz.  Kao i do sada, naše     poslovanje nastavljamo profesionalno, naš tim ljudi ostaje  nepromijenjen.  Promijenili smo  jedino vizualni identitet kompanije. Novi logotip  predstavlja lastavica koja simbolizira migracije - selidbe. Naziv Migra - selidbe i prijevoz je kratica od migracije što ujedno i opisuje djelatnost kojom se bavimo, a to su selidbe i prijevoz u nacionalnom i međunarodnom prometu. Pored bazne usluge, nudimo i dodatne usluge kod selidbe i prijevoza a to su; manualni ukrcaj i iskrcaj tereta tj. selidbenog inventara, demontažu i montažu namještaja koju vrši stručni stolar, pakiranje i raspakiravanje selidbenih stvari, prodaju selidbenih kutija, sudske deložacije, skladištenje selidbenog inventara, selidbe specijalnih tereta.

U vremenima najveće krize, Migra - selidbe i prijevoz, unatoč velikoj konkurenciji u našoj djelatnosti - što lojalnoj, što nelojalnoj, postigli smo izvanredne rezultate i kontinuirani rast, ne gubeći kvalitetu i profesionalnost. Imamo dugogodišnju suradnju sa renomiranim kompanijama kao što su DB Schenker d.o.o., s kojom surađujemo na polju paketne i paletne distribucije  te Basler osiguranja d.d. za koje vršimo selidbe inventara i sudske deložacije.

Naša misija je osigurati kvalitetna i pouzdana transportna rješenja našim komitentima, kontinuiranim ulaganjem u poslovanje i educiranjem naših kadrova. Naša vizija je postati referentno ime u regiji te pružiti našim klijentima vrhunsku uslugu u svim segmentima našeg poslovanja.

Odlaganje otpada prilikom selidbe u gradu Zagrebu

Odlaganje otpada u gradu ZagrebuUkoliko imate glomaznog otpada prilikom selidbe, donosimo vam korisni članak o tome gdje možete legalno po novome napraviti odlaganje otpada  u Gradu Zagrebu.

Čistoća će odvoz glomaznog otpada obaviti putem mobinih reciklažnih dvorišta tijekom cijele 2014. godine iz razloga što nisu bili u mogućnosti poštivati planirane termine zbog zabrane odlaganja na Jakuševec koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

- Mobilna reciklažna dvorišta propisana su novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom od strane resornog ministarstva te molimo da glomazni otpad odlažete isključivo u spremnike koje ćemo u tu svrhu postaviti - apeliraju iz Čistoće i dodaju kako će novi način odvoza glomaznog otpada započeti prema planu početkom ožujka, a svaka gradska četvrt bit će na vrijeme obaviještena.

Do tada, svog se otpada možete riješiti odlaganjem u mobilna reciklažna dvorišta koja će biti otvorena na dolje navedenim lokacijama u vremenu od 8.00 do 19.00 sati.

Tokom godine nakupi se glomaznog otpada kao što su stari štednjaci, frižideri, peći, namještaj, drvena i ostala građa, odjevni predmeti. Kako bi na vrijeme legalno napravili odlaganje otpada koji se pojavio prilikom selekcije kod selidbe, donosimo Vam raspored i lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta gdje možete napraviti  odlaganje otpada.

Raspored i lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta za odlaganje otpada prema mjesnim odborima možete naći OVDJE:

Odlaganje glomaznog otpada u gradu Zagrebu

Odlaganje otpada ZagrebPrenosimo vijesti koje su objavljene 21.10.2013 na stranicama ZGOS-a 

Obavijest o odlaganju otpada

Temeljem rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirodeUprave za inspekcijske posloveSektora inspekcije zaštite okoliša izdanog Zagrebačkom holdingu d.o.o., podružnici ZGOS od 21. listopada 2013. godine na odlagalištu otpada Prudinec / Jakuševec može se odložiti isključivo otpad ključnog broja 20 03 01 - miješani komunalni otpad - otpad iz domaćinstava. Odlaganje glomaznog otpada u gradu Zagrebu

Sukladno navedenom, obavještavamo Vas da od 21. listopada 2013. godine na odlagalište otpada Prudinec / Jakuševec nećemo biti u mogućnosti primiti otpad koji nije ključnog broja 20 03 01.

To znači da glomazni otpad nije moguće više odložiti na Jakuševcu niti se vrši odvoz otpada dva puta godišnje po kvartovima kako je do sada to bilo. Glomazni otpad je moguće odložiti isključivo u reciklažna dvorišta i  to samo za fizičke osobe. Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje otpada u reciklažna dvorišta.

Popis reciklažnih dvorišta u Gradu Zagrebu, njihovo radno vrijeme i popis otpada koji se smije i ne smije odlagati, možete naći ovdje.

Profesionalne selidbe

Svaka selidba je specifična s obzrom na inventar koji se seli, lokacije preseljenja te zahtjeve klijenata. Shodno tome, ovakva vrsta usluge zahtjeva individualni pristup klijentu odnosno njegovim potrebama te možemo zaključiti da ne postoji univerzalni pristup selidbi. Selidbe Stojić mogu Vam ponuditi uslugu profesionalne selidbe.

Selidba sama po sebi je dovoljno stresna te zahtjeva detaljno planiranje svake pojedinosti i vrlo je bitno da za realizaciju Vaše selidbe unajmite tvrtku koja se profesionalno bavi selidbama.

Što to znači? Kao i svaka druga profesija, tako i selidbe zahtjevaju stručne, pouzdane i organizirane kadrove, koji u ovom slučaju rukuju Vašim inventarom i kojima su selidbe predmet svakodnevnih zadaća. Ovakvu vrstu usluge mora obavljati registrirani obrt ili firma specijalizirana isključivo za ovakvu vrstu poslova.

Često se u ovom poslu nude usluge raznih ˝prijevoznika˝ gdje se iza naoko povoljnjih cijena kriju nestručnost, površnost i prevara. Stoga nemojte nasjesti na ˝najpovoljnije cijene u gradu ˝ jer Vas ta selidba može skupo koštati.

 

Naš savjet je da prije konačnog odabira kompanije koja će Vas preseliti saznate kod istih slijedeće bitne informacije:

 • Koliko se dugo selidbena tvrtka bavi uslugama selidbi i koje usluge točno pružaju
 • Koje su reference selidbene tvrtke
 • Da li selidbena tvrtka koju mislite angažirati posjeduje licenciju za prijevoz
 • Da li je Vaš selidbeni inventar osiguran i u kojim segmentima preseljenja
 • Koliko će koštati preseljenje i što točno usluga uključuje
 • Da li selidbena tvrtka osigurava i zaštićuje Vaš inventar u vozilu i na koji način
 • Da li selidbena tvrtka izdaje račun za svoje usluge

Priprema korporativne selidbe

 

Kada namjeravate preseliti sadržaj iz poslovnih prostora, ukoliko sami radite pripremu i pakiranje, nikada ne čekajte da krenete sa pripremom i pakiranjem korporativne selidbe u zadnji čas. Većina ljudi podcjenjuje vrijeme koje je potrebno za pripremu selidbe. Ukoliko želite unajmiti MIGRU - selidbe i prijevoz  da to učinimo umjesto Vas, kontaktirajte nas na vrijeme. Priprema korporativne selidbe je prvi i najvažniji korak kod preseljenja.

U nastavku Vam donosimo par savjeta kako pravilno spakirati i zaštititi inventar:

 

Priprema i zaštita uredskog namještaja kod korporativne selidbe

 • U nekim slučajevima namještaj (ormari, stolovi) je potrebno demontirati zbog većih dimenzija i težine što onemogućava ili otežava njegovu manipulaciju.
 • Osjetljivi namještaj (staklene plohe, antikni namještaj, krhki dijelovi) potrebno je adekvatno zaštititi posebnim folijama i materijalom kako bi se spriječilo njihovo oštećivanje tijekom prijenosa i prijevoza.
 • Sav sadržaj namještaja potrebno je izvaditi i odložiti u za to predviđene kutije
 • Police je potrebno izvaditi iz ormara i označiti ih
 • Namještaj koji ima vrata ili ladice sa mogućnošću zaključavanja, potrebno je zaključati te ključeve odložiti u posebne vrećice. Ukoliko inventar nema ključeve, vrata i ladice je potrebno zalijepiti adekvatnom ljepljivom trakom i tako ih osigurati od ispadanja.
 • Namještaj poput kauča i sofa potrebno je omotati u rastezljivu foliju kako bi se spriječilo njegovo  zaprljanje i oštećenje

 

Zaštita elektroničke i informatičke opreme - priprema korporativne selidbe

 • Elektro-informatička oprema je osjetljiva i zahtjeva posebnu pažnju.
 • Takovu opremu prvenstveno je potrebno odspojiti od napajanja, ali pri tom kabele ne treba odspajati od pripadajućeg uređaja kako se ne bi međusobno pomiješali.
 • Informatičku opremu poželjno je zapakirati u original ambalažu ukoliko je prisutna.
 • Ekran monitora je potrebno zaštititi bubble folijom kako bi se spriječilo njegovo oštećenje

 

Pakiranje uredskog materijala i spisa - priprema korporativne selidbe

 • Uredski materijal, spisi i registratori pakiraju se u adekvatne kutije iz naše ponude
 • Pritom treba obratiti pozornost da je kutija sa donje strane propisno zaljepljena te da sadržaj pojedine kutije ne prelazi težinu od 25 kg
 • Kutije koje imaju osjetljivi i lomljivi sadržaj moraju biti propisno označene
 • Pakirane kutije potrebno jej odložiti u kuteve prostorije ili sa strane kako bi se omogućio pristup većim stvarima koje se prvo ukrcavaju u vozilo

 

Kontakt podaci

Kumrovečka ul. 6
10000, Zagreb
+385 (91) 9776 402
info@migra.hr

Korisnička iskustva

Drago mi je da smo Vam još jednom ukazali povjerenje u transportu robe jer smo nakon selidbe iz Mihanovićeve ulice bili jako zadovoljni Vašom uslugom. Pohvala cijelom timu; profesionalno, pažljivo i super odrađen posao. Dečki su super!!! P.S. i opet ćemo vas zvati.....a preporuke smo već proslijedili i našim suradnicima. Do nekog drugog susreta srdačan pozdrav!
Golf razvoj d.o.o. - Natalija Šoštarić Selidbe po Gradu Zagrebu

Copyright 2017 © MIGRA