Ukoliko volumen Vaših selidbenih stvari prelazi 15 cbm, zasigurno će Vam biti potrebna usluga kamionske selidbe. Usluga kamionske selidbe dostupna je u Republici Hrvatskoj i inozemstvu za korporativne i kućanske selidbe te za uslugu selidbe specijalnih tereta gdje je u većini slučajeva potrebna ispomoć hidraulične rampe za podizanje i spuštanje tereta većih masa i gabarita.

Kako bi Vam pružili troškove kamionske selidbe, potrebne su nam slijedeće informacije:

  • Željeni termin selidbe
  • Koje usluge točno od nas trebate popis usluga koje Vam možemo ponuditi)
  • Navesti inventar koji namjeravate preseliti (posebno naglasiti specijalne terete - pianino, klavir, sef te sve ostale terete teže od 100 kg)
  • Relacija selidbe (navesti početnu/e i odredišnu/e lokacije selidbe)
  • Pristup vozilom na ukrcajnim i iskrcajnim lokacijama (poželjno je navesti točne adrese s kućnim brojevima kako bi pomoću google karti vidjeli pristup vozilom lokacijama selidbi)
  • Stanje s obzirom na katove i dizalo na ukrcajnim i iskrcajnim lokacijama
  • Vaš kontakt telefon
  • Navesti sve ostale specifičnosti selidbe ukoliko ih ima

Za izračun cijene kamionske selidbe, molimo popunite obrazac!

Migra selidbe i prijevozi