Kada namjeravate preseliti sadržaj iz poslovnih prostora, ukoliko sami radite pripremu i pakiranje, nikada ne čekajte da krenete sa pripremom i pakiranjem korporativne selidbe u zadnji čas. Većina ljudi podcjenjuje vrijeme koje je potrebno za pripremu selidbe. Ukoliko želite unajmiti MIGRU - selidbe i prijevoz  da to učinimo umjesto Vas, kontaktirajte nas na vrijeme. Priprema korporativne selidbe je prvi i najvažniji korak kod preseljenja.

U nastavku Vam donosimo par savjeta kako pravilno spakirati i zaštititi inventar:

 

Priprema i zaštita uredskog namještaja kod korporativne selidbe

 • U nekim slučajevima namještaj (ormari, stolovi) je potrebno demontirati zbog većih dimenzija i težine što onemogućava ili otežava njegovu manipulaciju.
 • Osjetljivi namještaj (staklene plohe, antikni namještaj, krhki dijelovi) potrebno je adekvatno zaštititi posebnim folijama i materijalom kako bi se spriječilo njihovo oštećivanje tijekom prijenosa i prijevoza.
 • Sav sadržaj namještaja potrebno je izvaditi i odložiti u za to predviđene kutije
 • Police je potrebno izvaditi iz ormara i označiti ih
 • Namještaj koji ima vrata ili ladice sa mogućnošću zaključavanja, potrebno je zaključati te ključeve odložiti u posebne vrećice. Ukoliko inventar nema ključeve, vrata i ladice je potrebno zalijepiti adekvatnom ljepljivom trakom i tako ih osigurati od ispadanja.
 • Namještaj poput kauča i sofa potrebno je omotati u rastezljivu foliju kako bi se spriječilo njegovo  zaprljanje i oštećenje

 

Zaštita elektroničke i informatičke opreme - priprema korporativne selidbe

 • Elektro-informatička oprema je osjetljiva i zahtjeva posebnu pažnju.
 • Takovu opremu prvenstveno je potrebno odspojiti od napajanja, ali pri tom kabele ne treba odspajati od pripadajućeg uređaja kako se ne bi međusobno pomiješali.
 • Informatičku opremu poželjno je zapakirati u original ambalažu ukoliko je prisutna.
 • Ekran monitora je potrebno zaštititi bubble folijom kako bi se spriječilo njegovo oštećenje

 

Pakiranje uredskog materijala i spisa - priprema korporativne selidbe

 • Uredski materijal, spisi i registratori pakiraju se u adekvatne kutije iz naše ponude
 • Pritom treba obratiti pozornost da je kutija sa donje strane propisno zaljepljena te da sadržaj pojedine kutije ne prelazi težinu od 25 kg
 • Kutije koje imaju osjetljivi i lomljivi sadržaj moraju biti propisno označene
 • Pakirane kutije potrebno jej odložiti u kuteve prostorije ili sa strane kako bi se omogućio pristup većim stvarima koje se prvo ukrcavaju u vozilo