Pod selidbe specijalnih tereta - selidba klavira spadaju svi komadni tereti pojedinačno teži od 100 kg koji svojom masom i gabaritima odudaraju od konvencionalnih tereta, a potrebno ih je manualno prenijeti unutar objekta ili prevesti na neku drugu lokaciju.

U specijalne terete spadaju: klaviri, pianina, sefovi, protupožarni ormari, pekarska oprema, frižideri za nekomercijalnu upotrebu, kase, razni strojevi, skupocjeni antikviteti. Takvi tereti zahtjevaju posebno rukovanje i manipulaciju te adekvatnu opremu i tehniku za njihov prijenos i prijevoz.

Selidba klavira, pianina, sefova, kasa, strojeva je ozbiljan i zahtjevan posao stoga je naša preporuka prepustiti takove terete u ruke stručnjaka, jer posljedice u nestručnom rukovanju mogu biti kobne.

Cijena selidbe specijalnih tereta - selidba klavira određuje se individualno po posebnoj tarifi isključivo nakon vizualne procjene samih spec. tereta, uvidom u njihovu specifikaciju i tehničke podatke te utvrđivanjem svih okolnosti pod kojima se takav teret treba prenijeti i prevesti.

Za sve daljnje informacije molimo da nas kontaktirate

piano-31357_960_720