Deložacija (franc. déloger = iseliti, istjerati) postupak je prisilnoga iseljenja stanara ili zakupnika iz stana ili iz zakupljenoga dobra. Sudske deložacije su zahtjevan i stresan sudski postupak gdje ovrhovoditelj uz pomoć suda želi da ovršenik napusti određeni prostor koji nije njegovo vlasništvo ili iz nekog drugog razloga.

Da bi se sudska deložacija mogla provesti, ovrhovoditelj mora  osigurati slijedeće uvjete koje nalaže i provjerava sudski ovršitelj:

  • osigurati selibenu kompaniju sa valjanom licencijom za obavljanje poslova selidbe tj. sudske deložacije i adekvatnim vozilom za prijevoz ovršenikove stvari (kamion zapremnine teretnog prostora minimalno 36cbm). U kamionu treba biti  osigurana sva oprema za adekvatnu zaštitu i pakiranje ovršenikovih stvari (kutije, vreće, trake, folije, papir, deke i ostale materijale za pakiranje i zaštitu) kao i alat za demontažu stvari koje je potrebno demontirati.
  • osigurati stručnu radnu snagu koja će izvršiti ukrcaj, iskrcaj, pakiranje ovršenikovih stvari
  • osigurati licenciranog bravara sa svim potrebnim alatima i materijalom koji će, u slučaju da ovršenik ne želi otvoriti vrata, upotrebom sile otvoriti bravu te postaviti novu bravu na vrata.
  • osigurati adekvatan prostor za odlaganje ovršenikovih  stvari (skladište) ukoliko ovršenik nema kuda sa istima. Skladište mora biti suho, čisto i osigurano od krađe.
  • dva svjedoka ili javnog bilježnika, nužno u slučaju ako nekretnina budu zatvorena
  • za provedbu sudske deložacije neophodno je prisustvo:  sudskog ovršitelja, ovrhovoditelja, ovršenika ili njihovih odvjetnika koji ih zastupaju u  postupku, djelatnika MUP-a.

Datum kada bi se trebala provesti deložacija poznat je dovoljno prije da se osiguraju gore navedeni uvjeti. Nakon što saznate termin sudske deložacije, potrebno nas je odmah kontaktirati, provjeriti raspoloživost termina kada je zakazana deložacija. Ukoliko imamo slobodan termin, potrebno je uplatiti akontaciju, čime rezervirate željeni termin i osiguravate naš izlazak na deložaciju. Ukoliko se deložacija održi, akontacija se uračunava u konačni trošak koji ovisi o samom ishodu sudske deložacije tj. koje usluge ćemo izvršiti prilikom deložacije.  Ako se deložacija ne održi iz bilo kojeg razloga, što je čest slučaj,  akontaciju zadržavamo u cijelosti za pokrivanje troškova.

U mogućnosti smo samostalno osigurati  gore navedene usluge neophodne za održavanje deložacije. Sudske deložacije bez prisustva sudskog ovršitelja, organa MUP-a i ostalih potrebnih sudionika za legalnu provedbu deložacije, NE vršimo!

Deložacija